Redacties

Communicatie met en informatie naar zijn leden is voor DAF Club Nederland (D.C.N.) van groot belang.
Naast de fysieke ontmoetingen tijdens de vele evenementen en magazijnbezoeken, wordt er met behulp van verschillende middelen geïnformeerd en gecommuniceerd.

Online

Op deze website en via 4 social media kanalen wordt bekendheid gegeven aan activiteiten van en informatie over D.C.N.

Facebook: DAF Club Nederland

Instagram: @dafclubnederland

Twitter: @DAFClubNL

YouTube: DAF Club Nederland

Voor deze website en het YouTube kanaal bestaat de redactiecommissie uit Pieter Kanters, Peter-Paul van den Boomen en Hans Rodenburg.

Alle video's, foto's, kopij en suggesties voor deze website en/of het YouTube kanaal van D.C.N. kunnen worden ingezonden naar webredactie@dafclub.nl .

Drukwerk

Het glossy clubmagazine Variomatic verschijnt 4 maal per jaar, bestaat meestal uit ruim 50 pagina’s en bevat naast artikelen van het bestuur, commissievoorzitters en de redactie ook artikelen en advertenties van leden.

Verschijnt rond

Uiterste inleverdatum inzendingen

1 april

17 februari

1 juli

17 mei

1 oktober

25 augustus

24 december

14 november

Nadat ze zijn verschenen, kunnen de 'Variomatics' ook via deze website worden bekeken.

Het 'Secund@irtje' verschijnt tussen de 'Variomatics' door als er belangrijk nieuws is te melden dat snel moet worden gedeeld. De laatste tijd wordt het ook gebruikt als bestellijst voor superdeals tijdens de Supersales van het magazijn. Artikelen kunnen dan via de mail vooraf bij het magazijn worden besteld en dat voorkomt wachten.

Nadat ze zijn verschenen, kunnen de 'Secund@irtjes' ook via deze website worden bekeken.

Voor de 'Variomatic' en het 'Secund@irtje' bestaat de redactiecommissie uit 6 leden: Ronald de Jaeger, Ron Jongenelen, Peter-Paul van den Boomen, Gertjan Schutten (vormgeving), Rob Sanders en Hans Rodenburg. 

Teksten, foto’s en alle suggesties voor zowel de 'Variomatic' als het 'Secund@irtje' kunnen worden ingezonden naar redactie@dafclub.nl.

Vanwege zijn specifieke deskundigheid levert Gertjan Schutten jaarlijks ook een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van bijvoorbeeld de kerstkaart en de ledenpas.

De leden van de webredactie

DCN webredactie: Pieter Kanters 
Pieter Kanters

 DCN webredactie: Peter-Paul van den Boomen
Peter-Paul van den Boomen

DCN webredactie: Hans Rodenburg
Hans Rodenburg


De leden van de redactiecommissie
 

Redactiecommissie: Gertjan Schutten
Gertjan Schutten (vormgever)

Redactiecommissie: Peter-Paul van den Boomen
Peter-Paul van den Boomen

Redactiecommissie: Ron Jongenelen
Ron Jongenelen

Redactiecommissie: Hans Rodenburg
Hans Rodenburg

Redactiecommissie: Ronald de Jaeger
Ronald de Jaeger

Rob Sanders